pátek 9. března 2018

Vrcholy Českého středohoří 9. - Štěpánovská hora

Štěpánovská hora (651 m)

Takto se jmenuje hora nad Štěpánovem 5 km západně od Milešova. Jedná se o zalesněnou nefelinitovou horu. Je významným bodem geomorfologického okrsku Kostomlatské středohoří. Vrchol tvoří poměrně rozložitý, západovýchodně protáhlý hřbet na pozůstatku lávového příkrovu. Z jižních a západních svahů vystupují v prudkých částech skalky a drobné hřbety s mrazovými sruby. Na západním úbočí se nachází kamenné moře. Většinu hory pokrývají listnaté a smíšené lesy. 
Na jihovýchodním výběžku se dochovaly pozůstatky pravěkého hradiště z doby bronzové. Tvoří jej trojúhelníková ostrožna se dvěma vrcholy, klesající a zužující se směrem k západu. Vlastní hradiště má dvojdílnou dispozici, chráněnou dvěma na východ vyklenutými pásy valů s příkopy, které jsou dodnes patrné. Prvním archeologem, který stručně popsal hradiště na Štěpánovské hoře, byl na konci 19. století Jan Erazim Vocel. Později Zdeněk Smrž osídlení hradiště stanovil do období knovízské a štítarské kultury (1000 až 750 let př. n. l.).
Na jihozápadním svahu byla roku 1946 vyhlášena přírodní památka Štěpánovská hora. Chráněné území o rozloze 0,44 ha má za úkol chránit jednu ze dvou nejvýše položených stepních lysin v Českém středohoří. I přes četné lesy se rozhlédnete do kraje. Nad kamenným mořem na jihozápadním úboří je nepatrná vyhlídková skalka. Přehlédnout můžete část středohoří od Lipské hory přes Hradišťany až po Zlatník a Bořeň. Vidět je i Most s Hněvínem a Krušné hory. Pod nimi třeba Litvínov nebo Osek.

 Štěpánovská hora s Pařezem
  Štěpánovská hora od jihu
 Na vrcholu
 Hradiště
 Skalní vyhlídka
 Výhld na jih (Hradišťany)
  Výhld na západ

Žádné komentáře:

Okomentovat